LANSER-2-XIDE 

viser store bilder (12 sider)  

LANSER-2-XIDE-MATRIX

viser små bilder (1 side)

GALLERI LANSER--XIDE - Logo Magna Carta 1215

GALLERI

LANSER-2-XIDE  

= 12 x 12 bilder

= 144 bilder

OGSÅ 

UNDER  KNAPPEN  "MER"  VISES OGSÅ GALLERI  LANSER-3-XIDE

12x12 BILDER = 144 BILDER

I  2022 VIL OGSÅ GALLERI-LANSER-4-XIDE OG GALLERI LANSER-5-XIDE  INNEHOLDE BILDER