LANSER FORLAG ER SPONSOR FOR FOLKEAKADEMIET GRORUD-STOVNER