Utgiver Svein Lanser (f. 11.1.36) - Stifter av Lanser Forlag 1976

E - 30% rabatt pr. tittel + porto