Utgiver Svein Lanser (f. 11.1.36) - Stifter av Lanser Forlag 1976

D - 25% rabatt pr. tittel + porto