Utgiver Svein Lanser (f. 11.1.36) - Stifter av Lanser Forlag 1976

C - 20% rabatt pr. tittel + porto