KULTURRÅDET SA NEI TIL INNKJØP AV "MUNTRESSER"

(Les også om Kulturrådet under "MER" i hovedmenyen)

E-POST-innlegg (revidert) til "post@subjekt" (Subjekt.no):

Kan avslag fra Kulturrådets innkjøpsordning *)

OVERPRØVES - ved anvendelse av Grl. § 105 **)??

*) Lanser Forlags påstand: Søknad og anke ble avvist av Kulturrådet 27.4.22 UTEN tilfredsstillende begrunnelse. (Se "Vedtak om avslag" under "Kulturrådet" under "MER" i hovedmenyen.)

**) Ifølge Kulturrådets nye innkjøpsordning for poesi ble kr. 165.000 utbetalt til forlaget FØR Kulturrådets godkjenning/avslag om innkjøp av "Muntresser", mens alle papir- og e-bok-eksemplarene måtte leveres til Biblioteksentralen STRAKS bøkene kom fra trykkeriet. Trykningsutgiftene ble betalt av forlaget med kr. 60.000. Forfatterhonoraret skulle betales når kr. 165.000 kom fra Kulturrådet. 

Hvis Kulturrådet vedtok å ikke kjøpe inn boken, skulle Lanser Forlag tilbakebetale kr. 165.000, uten at forlaget fikk rett til innnsyn i poesiutvalgets faglige skjønn og kompetanse. Forlaget valgte likevel å akseptere tilbakebetalingen av kr. 165.000 til Kulturrådet (men kravet fra skatteetaten er ennå ikke kommet).

Lanser Forlag mener at et motkrav vil kunne fremmes overfor staten ved anvendelse av Grl. § 105, idet forlaget har gått glipp av et stort potensielt salg ved at Kulturrådet overdro hele opplaget av "Muntresser" til Biblioteksentralen, både papir- og e-bøkene, uten at Lanser Forlag er blitt gitt kompensasjon for det reelle inntektstapet.

Hva er Subjekt.no´s synspunkter om saken?

Bør Lanser Forlag kreve erstatning fra Staten (Kulturrådet)?

Bør saken først fremmes for Sivilombudet?

Mvh. Svein Lanser,

Tlf. 922 92 302

epost: publanser@gmail.com

www.lansernet.com

Facebook: Svein Lanser