Automatisk ordning for skjønnlitteratur for voksne

 

Vedtak om avslag og krav om tilbakebetaling av Kjell Nesdal : Muntresser

Vi viser til søknad om innkjøp datert 13.12.2021. Boka ble behandlet av Vurderingsutvalget for lyrikk 25.04.2022, og utvalget vedtok da å ikke å kjøpe den inn. Begrunnelsen er at den ikke har tilstrekkelig litterær kvalitet til å komme inn under innkjøpsordningen, jf. retningslinjene.

I henhold til retningslinjene skal forlaget nå betale tilbake hele innkjøpssummen, både forlagets og forfatterens andel. Forfatteren skal likevel beholde sin andel. Forlaget vil motta faktura på innkjøpssummen fra Statens Innkrevingssentral.

Forlaget vil motta faktura på innkjøpssummen, kr 165 500, fra Statens Innkrevingssentral.

Vedtaket kan påklages til Kulturrådet innen tre uker fra mottaksdato. Vi minner om at det kun er anledning til å påklage eventuelle saksbehandlingsfeil, og ikke det som angår utøvelse av faglig, kunstnerisk skjønn.

Klagefristen er tre uker fra dere har mottatt dette vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 29. For krav til innholdet i klagen, se Forvaltningsloven § 32.

Med hilsen Kulturrådet

Eli Solberg

seniorrådgiver

Altinn arkivreferanse: AR463365071 Prosjektnummer kulturrådet: IO- 6241

Dato: 27.04.2022