BOKPAKKE A - 10% rabatt pr. tittel + porto:

1) Odd Johan Holen: "Jeg var jo mye yngre før", selvbiografi

2) Herman Ruge: "Videregående skolematematikk", Forsøksgymnaset i Oslo

3) Joar Tranøy: "Carl Olsen Tangen", Syndikalist, Biografi

4) Kaare Sandegren: "Du fikk en dag i går", selvbiografi

BOKPAKKE B - 15% rabatt pr. tittel + porto:

1) Jan Thowsen: "Bryggen, og andre epistler", hvorav noen trykt i "Klassekampen"

2) Odd Johan Holen: "Kort og godt om stort og smått", sitatsamling

3) Joar Tranøy: "En omstridt kvinne", Vera Grønlund - WSO, biografi

4) Odd Johan Holen: "En håndfull nye sitater", sitatsamling

5) Chr. Melchior, m.fl.: "Religion er galskap", religionskritisk sitatsamling

6) Knut Straume: "Den plagsomme profeten", B.D. Brochmann, biografi

BOKPAKKE C - 20% rabatt pr. tittel + porto:

1) Lazslo Borka: "Vitser fra hele verden", vitsesamling

2) Jan Crosby: "Mystiske fenomener", fra en tryllekunstners synspunkt

3) Odd Johan Holen: "Kort og godt om godt og GALT", sitatsamling

4) Christian Paus: "Fundamentalismens ansikter", fra sovjettidens slue spill

5) Joar Tranøy: "Pleiere i psykiatrien", om hjelpere i eget grenseland

6) Ronnie Johanson: "Snåsamannen - klarsynt?"

                        

Bokpakker A-10%, B-15%, C-20%, D-25%, E-30%, F-35%