Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-24 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER-

2-XIDE-24

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-24-1/12 -

2-XIDE-24-2/12 -

2-XIDE-24-3/12 -

2-XIDE-24-4/12 -

2-XIDE-24-5/12 -

2-XIDE-24-6/12 -

2-XIDE-24-7/12 -

2-XIDE-24-8/12 -

2-XIDE-24-9/12 -

2-XIDE-24-10/12 .

2-XIDE-24-11/12 -

2-XIDE-24-12/12 -