FRONTPAGE

 

2 VALG  FRA  LANSER FORLAG:

 

* LANSER-SUPER-BOKSLIPP :

TILBUDS-BOKPAKKER A, B, C -

SOM GÅR AV SEG SELV 

PÅ GRUNN AV SMÅ OPPLAG -

DOG IKKE PÅ VANNET

 

SE:

ANNONSE NEDERST PÅ SIDEN

 

 

 

* LANSER-XIDE-GALLERI-SLIPP :

 

12 GALLERI-SIDER med 145 forskjellige posters/ boards/ plakater til hjem og kontor (i format 50x70 cm):

 

SE:

12 LANSER-XIDE-MATRIX-sider med 12 mini-bilder samlet gruppevis på hver sin side - (12 x 12 = 144 bilder).

12 LANSER-XIDE-sider med de samme 144 bildene vist enkeltvis (pluss ett bilde på POSTERS-siden) - (12 x 12 = 144 + 1 = 145 bilder).

Alle bildene kan bestilles fra

LANSER-XIDE-KATALOGEN

(Utkommer i febr./ mars 2021 - i format 20x20 cm) - med tittelen :

 

"GALLERI MAGNA CARTA 

LANSER-XIDE - NORDIC DESIGN 

HUNDRE-OG-FØRTI-FEM

FARGE-PLAKATER

BESMYKKET AV

HUNDRE-OG-FØRTI-FEM

GRUK-SITATER

AV PIET HEIN"

BOKSALG:

RABATT-TILBUD FØLGER PÅ DE NESTE SIDENE

LANSER BACK-LIST-FORSLAG:

 

ANNONSE: