Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-23 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER

2-XIDE-23

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-23-1/12 -

2-XIDE-23-2/12 -

2-XIDE-23-3/12 -

2-XIDE-23-4/12 -

2-XIDE-23-5/12 -

2-XIDE-23-6/12 -

2-XIDE-23-7/12 -

2-XIDE-23-8/12 -

2-XIDE-23-9/12 -

2-XIDE-23-10/12 -

2-XIDE-23-11/12 -

2-XIDE-23-12/12 -