Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-23 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER

2-XIDE-23

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-23-1/12 - LIVETS PARADOX - Filosofisk gruk 1941 - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Jeg aner tit med grimmigt grin - men kun med randen af forstanden, - at livet er to låste skrin, - som rummer nøglen til hinanden.

2-XIDE-23-2/12 - SKÆBNEKVINDEN - Gruk om variabel person - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Der findes én kvinde i verden - som altid krydser min vej: - hun kommer i alle butikker - og altid lige før mig. - Af alle de længsler, jeg nærer, - er følgende attrå størst: - at komme blot to sekunder - før hende som altid er først.

2-XIDE-23-3/12 - RUMFARTS-MÅL - Rørt rim ved tanke om køn lille klode - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Tænk, nu kan man rejse til månen, - omkring den og vende - og stævne mod jorden - og lande og være tilbage. - Og, oh, hvilket mål for en rumfart - en klode som denne - med skove og isåbne vande - og solede dage.

2-XIDE-23-4/12 - TRE TEMPI - Tredobbelt-portræt - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Jeg har 3 forretningsbekendte: - En som tilfulde forstår, - at tingen skal gøres i morgen og ikke til næste år. - En anden som gør den i eftermiddag - såfremt han får tid og formår. Den tredje - har gjort den igår.

2-XIDE-23-5/12 - FLUE I RAV - Aftenbillede - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Over mig en aftenhimmel som et endeløst og øde ubesejlet urtidshav. Intet spor af livets vrimmel. Kun en sky ses gyldent gløde som en tågesky i rav. Og der griber mig en tanke: om jeg selv mon er en flue indestøbt i en stump rav som i aftenlysets lue evigt vandrer i mit blanke bolsjegule harpixhav.

2-XIDE-23-6/12 - I JORDENS MORGEN - Astronomerne fortæller os, at jorden er ung - i forhold til hvor længe den vil exitere. - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - En kosmisk morgenhane gol. - Så gik der milliarder år. - Med grøn ækvator, snevid pol og blanke verdenshave - går vor lille jord mod dyb af fjerne årmilliarder om sin stjerne. - O, unge gule morgensol.

2-XIDE-23-7/12 - DE HAR GANSKE RET, KÆRE LÆSER, DET ER UMULIGT - Leveregel - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Folk som vil regere hvem-som-helst - kan ingen leve op til. - Man kan bare omgås dem, - som man kan sige rend-og-hop til.

2-XIDE-23-8/12 - AL DEN GODHED - Smuk tanke - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Det ægteskab de fleste ender i - er uudholdeligt som bare fanden. - Og det er såmænd simpelthen, fordi - folk er så alt for gode for hinanden.

2-XIDE-23-9/12 - BØN OM MORALSK HØJNELSE - Hørt fremmumlet af anset medborger - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Hvis folks moral var uden lyde … så var de lettere at snyde.

2-XIDE-23-10/12 - KOSMISK BUDSKAB - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Stjernerne på nattens blå lærer mensker at forstå hvor hinanden dog er små.

2-XIDE-23-11/12 - BEGREBER - Gruk om dværge, kæmper og lignende - Tekst: Kumbel (Piet Hein) - Illustrasjon: Svein Lanser - Begreber og båse og kategori´r og alt der er lavet af blæk og papir bør man benytte med lempe - og huske at verdens største dværg rimeligvis er et fuldkomment bjærg målt med dens mindste kæmpe.

2-XIDE-23-12/12 - OM AT TILGI - Lille iagttagelse - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Retsindig og vennesæl er han - og tilgir dig let hver gang du har uret i tvisten - og hævder dig slet - men han tilgir dig aldrig - de gange h a n ikke har ret.