Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-21 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER

2-XIDE-21

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-21-1/12 -

2-XIDE-21-2/12 -

2-XIDE-21-3/12

2-XIDE-21-4/12

2-XIDE-21-5/12 -

2-XIDE-21-6/12 -

2-XIDE-21-7/12 -

2-XIDE-21-8/11 -

2-XIDE-21-9/11 -

2-XIDE-21-10/12 -

2-XIDE-21-11/12 -

2-XIDE-21-12/12 -