Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-21 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER

2-XIDE-21

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-21-1/12 - OGSÅ EN TEKNIK - Pedagogisk Gruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Man lærer at tænke sig om og så handle forsigtigt; men flygtigt som livet jo er, er det langt mere vigtigt at lære at handle forhastet - og gøre det rigtigt.

2-XIDE-21-2/12 - TANKE I TRÆNGSEL – Til den spredte bebyggelses pris - Tekst: Piet Hein (Kumbe)l - Illustrasjon: Svein Lanser - Livet er trangt i en verden som vor. - Ånden får gnavsår på flankerne. - Næ, man bør s p r e d e menneskene - for at de kan samle t a n k e r n e .

2-XIDE-21-3/12 - LITTERATURENS FIRE INGREDIENSER - Tanke ved bøger kokt sammen af bøger - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Litteratur er en herskabsdessert, en åndelig «Glace au four». Den fremstilles let af enhver, som er filosof, bibliofil og filur, af b l æ k og p a p i r og i n g e n t i n g og a n d e n l i t t e r a t u r .

2-XIDE-21-4/12 - DE SMÅ TING - En digter om sit emne - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Det emne som min lyre gir til pris, - er aktuelt, men på sin egen vis. - Det ligger på et ganske andet feldt end dét, - man oftest kalder aktuelt. - Thi bag de ting, som hænder og er sket, - dær står en større aktualitet: - små ting, som tæller på en anden led, - som gror i uhåndgribelige skred - og gennemtrumfer deres voxefred. - Dem er det helsebod at dvæle ved.

2-XIDE-21-5/12 - TRIVI ELDORADO - Lidt samfundsmekanik - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Samfundet er sig en sund organisme, som ubevidst frygter det farlige skisme som truer, såfremt de normale, banale gav plads for de gale og originale.

2-XIDE-21-6/12 - NORSK NATUR - Stor sammenhæng indset på tur i Jotunheimen - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Benægt forbindelsen, enhver som tør, - imellem sjælens og naturens vælde! - En sammenhæng af geologisk ælde - står mig så klar som nogen sandhed bør: - det er det stride norske sind som gør, - at Norge rejser sig i stejle fjelde.

2-XIDE-21-7/12 - OM AT DYRKE JORDEN - Forårsvers - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Trælsom at dyrke er u- ryddet jord, men man skal det. Tung at bevæge er ur- klippens fjeld, men man kan det. God at bebo er en sten, blot der findes en spalte, hvor der kan ruge en fugl eller spire en plante.

2-XIDE-21-8/11 - DET DANSKE SPROG - Bleg gendigtning af den engelske version «The Danish Tongue» - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Det danske sprog er et sprog e n f a i t - som har nærmet sig p e u à p e u - til en valen vokal, - som kan svinge fra Æ til Ø. - Men i dét lille tågede lydinterval - har årtusinders sind fældet ned en verden af toner og tonefald - af en sådan mangfoldighed … - at alt der er sagt eller sunget på dansk, - det sprog H.C. Andersen svor til, - må gendigtes varsomt på udenlandsk - som et uoversætteligt ordspil.

2-XIDE-21-9/11 - DE KLOGE - og de andre - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - De kloge er for kloge til at gidde spille magtens spil men ofte, ikke destomindre, for lidet kloge til at hindre de ting de mindre kloge vil.

2-XIDE-21-10/12 - TALTEORETISK STEMNING - Lille undren - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - 16 til 24 er 40. Tænk at så lidt gør det så meget større.

2-XIDE-21-11/12 - INGEN PÅ HAVET - Stemning på næsten øde hav - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - På verdenshavenes slette, - hvor byger og sol synker ned - og bølgerne går i et aldrig gentaget mønster af ensomhed, - der bør vi éngang som døde dvæle med udløste hjerter, - prøve at være på verdens hav, - når absolut ingen er der.

2-XIDE-21-12/12 - VORE ÅNDELIGE GLÆDER - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Nattergale hertillands varer bare til sankthans. Trøst jer dog, thi husk at siden går vi ind i jordbærtiden.