Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-20 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI  LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER

2-XIDE-20

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2XIDE-20-1/12 - ALMEN AGTELSE - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - På almen agtelse skal ingen håbe og ikke ødsle produktive kræfter. At tåber ikke regner én for tåbe - dén hæder er det spildt at stræbe efter.

2-XIDE-20-2/12 - TIL EN FORTROLIG - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Forræderens synd er den sjofleste synd - og står højest hos helvedes Lord. - Judas og Quisling begik den med fynd - de sidder hos Satan i flammende dynd - og misunder dig og din rekord.

2-XIDE-20-3/12 - RYKTESPREDNING OG ÆREKRENKELSE - Tekst ved Joar Tranøy - llustrasjon: Svein Lanser - https://www.rablad.no/rampekjerring-tjuv.../s/5-90-156634...

2-XIDE-20-4/12 - STORPOLITIKEN – Enkel forklaring én gang for ALLE - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Jeg synes til tider at den mekanik - som virker i nutidens storpolitik - er mer end ens hjerne kan rumme: - Guvé om de kloge som laver den, véd - hvad mening der er i dens meningsløshed? - Den mest akceptable forklaring der gis er dén, - at de kloge er kloge, precis som vi, - der er dumme, er dumme.

2-XIDE-20-5/12 - HÅBET – Før og nu - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - I fordums tid - forlod man sig på held - og sae fortrøstningsfuldt: - «Om alt går vel». - I vor tid ulmer håbet - mer svalt - Nu hedder det - «Om ikke alt går galt»

2-XIDE-20-6/12 - DEN LILLE VERDEN - og den store - Tekst: (Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Den store verden er så stor, - at mange løber vilde. - Den lille verden står og gror - gemt inde bag sit rosenflor - og tror den er den hele jord - og det er netop ilde, - fordi dens storhed just beror - på det at den er lille.

2-XIDE-20-7/12 - HORISONTAL-DILEMMA - Erkendelsesteoretisk iagttagelse - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Jeg nemmede som nyfødt - denne smertefulde viden, - som er vokset og fordybet - af erfaringerne siden: - Man kan ikke se på hele - horisonten hele tiden.

2-XIDE-20-8/12 - LIVET ER - Trøstegruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Livet er en labyrint. Mange gange ender blindt. Sejr vinde vil hvo vender, hvor de blinde gange ender.

2-XIDE-20-9/12 - VRØVLETS VÆRDI ! - Psyko-ventilatorisk gruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Dét som går ind ad det ene - og ud ad det andet øre, - regner man jo i almindelighed, - man helst skulle undgå at høre. - Men gør det mon ikke sin nytte? - Kunne det ikke gerne - være, at den slags gennemtræk - rensede op i ens hjerne?

2-XIDE-20-10/12 - ØJEBLIKKET - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - I evighedens - perspektiv - er øjeblikket - som et liv.

2-XIDE-20-11/12 - ARTISTEN OG PEDANTEN - Gruk om vores dobbelte natur - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Et menneskesind er sammensat af to, der er som dag og nat - af en artist og en pedant, som uophørligt er på kant. Og hvis den første af de to vil ha en smule arbejdsro, så må det ske en stille stund, hvori den anden får en blund.

2-XIDE-20-12/12 - HYLDEST - til den legemlige side - tanke i de små timer - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Hvis hjernen ikke - tænkte af sig sæl - så var det møjsomt - for en møgtræt sjæl.