Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-19 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER-

2-XIDE-19

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-19-1/12 - HVAD ER BEDST? -Ved en antologi-udgivers forespørgsel - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Dét digt er bedst, - som si´r det meste af det, - som vidstes af de fleste, - men som de, før en digter kom - og hvisked dem sin viden om, - blot ikke vidste, - at de vidste.

2-XIDE-19-2/12 - ÅNDSERSTATNINGER - Gruk om tendensen til at søge nr. 2´ere - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - O, store ånder fra vor fortid, - nu diskuteres der igjen, - om hvem af digterne fra vor tid - som er en anden den-og-den. - Det er naturligvis en ære for os - at være vor tids j e r - men alt hvad det er værd at være, - er alle tiders den man er.

2-XIDE-19-3/12 - To vers om FORM OG INNHOLD - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - I. Den meste form er tomme fagter, - som skjuler det man ikke magter. - II. Hvor skjønt, - når form og indhold følges, - så dét som dækkes ikke dølges.

2-XIDE-19-4/12 - OM AT HA DET - Husråd - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Helbred er hvordan man har det. - Modstandskraft er som man tar det.

2-XIDE-19-5/12 - HVAD ER BEDST? -Ved en antologi-udgivers forespørgsel - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Dét digt er bedst, - som si´r det meste af det, - som vidstes af de fleste, men som de, - før en digter kom - og hvisked dem sin viden om, - blot ikke vidste, - at de vidste.

2-XIDE-19-6/12 - LIDT ASTROGYMNASTIK - Husråd - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Det renser tankerne og styrker modet om natten at gå ud og stå på hodet med benene i rommets evighed og tænke på, at også d e t er ned. Bliv stående til ét minut er omme og føl, hvordan De svæver i det tomme, og bærer denne mærkelige klode på Deres mærkeligt solide hode!

2-XIDE-19-7/12 - ALT FLYDER - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Den græske vismand hr. A. Klit, - som sae så mangt så godt så tit, - sae somme tider: - PANTA REI. - Det samme sir til tider jeg.

2-XIDE-19 -8/12 - KUNSTENS ANDET ANSIKT - Tanke ved et artistnummer - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Kan du en kunst, som du kender så godt, - som man lær sig et fag man har kært, - så kommer det punkt da du ser, - at der blot er endnu en kunst at få lært: - aldrig at gøre din kunst så godt, - at ingen kan se, - det er svært.

2-XIDE-19-9/12 - SOCIAL BAZAR - for Pyrolyse-ramte Græsenkers Træsko-fond - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Der festedes for noget - ingen vidste noget om. - Men alle mensker kom jo, - fordi alle mensker kom. - Og alle sammen råbte de hurra, hurra, hurra. - Og ingen af dem anede - for hva, for hva, for hva.

2-XIDE-19-10/12 - OM AT SE DE GODE SIDER - Trøstegruk ved hovedpine - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: - Svein Lanser - At hovedpine er et onde - betvivles herved ingenlunde. - Dog den, som stundom deraf lider - bør også se dets gode sider. - Og det bør regnes for et gode - at mærke at man har et hode.

2-XIDE-19-11/12 - ROSEN OG UGLEN - Huskevers, så man ved hvor man er -Tekst: Kumbel - Illustrasjon: Svein Lanser - Når man kan lugte - vennerosen, - er uglerne igjen - i mosen.

2-XIDE-19-12/12 - MASKEVERS - Husråd - Tekst:Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Det er klogt med lidt masker - i livets komedie, - men dumt at se ud til - at være for snedige