Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-18 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER-

2-XIDE-18

(nr. 1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-18-1/12 - NOVEMBERKULDEN - Jeg-sér-alt-gruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Så kom den næsekolde tid - hvor alle, som har underbid, - i smug går rundt og blæser lun luft - på frostblå næser.

2-XIDE-18-2/12 - DER ER EN HALE VED ALT – Livsfilosofisk gruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Dyr - der har en såkaldt hale - kan til gengæld ikke tale.- For os, der kan det, - er det svære til gengæld ofte - at la være.

2-XIDE-18-3/12 - HELTENE - Suk -Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Hver gang jeg møder store helte - så ønsker jeg, at de må vælte - og gøre lyst i perspektivet - for folk som bare lever livet.

2-XIDE-18-4/12 - VERDENS STORE - Tankesprog - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Der er en egen patos ved, - at verdens store prøver på, - før større kræfter fælder dom, - at samles om den verdensfred, - som alle denne verdens små - til alle tider samles om.

2-XIDE-18-5/12 - TO SLAGS FANTASI - Om vores specielle form for virkelighedssans - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Vi har så ringe fantasi til at forstå, - at dét der sker et stenkast fra os eller mer - det har vi lod og andel i. - Til gengæld er det ikke småt med fantasi til at forstå, - at når man selv og visse få blot har det godt - er alting godt.

2-XIDE-18-6/12 - GARDÉRET - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Vor stolte, højtbesungne virketrang, som holder os ustandseligt i gang, er kun en sygdom af unødig plagsomhed. Nei, i et skib på havet bør man bo, en lilleverden hvor Ens sjæl kan gro og la sin uro gynge sig til ro - gardéret mot sin egen foretagsomhed.

2-XIDE-18-7/12 HVAD BÆRER DU I KNAPHULLET? - Psyko-analytisk gruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Hvor menneskers knaphuller skilter med meget ! - Klubmærke, Afholdstegn, Ordensroset . . . - Jeg kiggede efter og fandt i mit eget: - en evighedblomst og en sporvognsbillet.

2-XIDE-18-8/12 - SANDHEDENS REGULA-DE-TRI - Om tre åndelige elementer - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Søger du sandhed, så glem i k k e at: - sandhedserkendelsens ærlighed beror på, - hvordan den er sammensat - af tro, håb og sandheds-kærlighed.

2-XIDE-18-9/12 - TO PRINCIPPER - Til vor tids mytologi - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Evindelig slås i min æt, min avis og mit bogskab - to magter, - hvis kappestrid guderne følger i stumhed: - den ene bekæmper den hævdvundne dumhed - med klogskab; - den anden vil drive den ud - med den modsatte dumhed.

2-XIDE-18-10/12 - ØST OG VEST - Om snak og realiteter - «. . . the Ends of the earth.” Kipling. - Tekst: Piet Heoin (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Ja, Øst er Øst og Vest er Vest - og aldrig vi de to blandes - undtagen i de interesser som før var mellemliggende landes – og så naturligvis deromme i The Pacific- hvor Øst er Vest og Vest er Øst - og rodet er rent terrific. - Øst og Vest snakker i Øst og Vest, - men skidt når de bare erkender, - at hverisær sidder med hverisærs liv - i hinandens hænder.

2-XIDE-18-11/12 - MORGENSTEMNING - Tanke i dæmringen til spurvekvidder - efter den første non-stop jordomflyvning. - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Mennesker jorden over skilles af mange ting, - lukket i hver sin verdens mikrokosmiske ring. - Men hele planetens runding er kun et enkelt spring, - og spurvene sir det samme hele kloden omkring.

2-XIDE-18-12/12 - KUMBELS MODE-SERVICE - I til III - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - På pi´er med altfor bred facade - bør hatte ikke være flade. - På pi´er med altfor store træk - bør håret ikke stryges væk. - På pi´er med altfor pragtfuld ende - bør kjolen sidde stramt om denne.