Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-15 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI  LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER

2-XIDE-15

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-XIDE-15-1/12 - DET OFFENTLIGE - Tekst: Kumbel – Illustrasjon: Svein Lanser - Det offentlige er et dyr - der sover uvækkeligt - på vores hverdagsvej. - Men stundom vågner det - og slår en streg, - som vores virkelyst kan snuble over.

2-XIDE-15-2/12 - EN FACE -Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Grand Hotel er et monstrum af rang, men det ligger forbandet godt. Man kan sidde hele dagen på Grand og kigge på Stockholms Slot. Dèr sér man i vinduet Sveriges drot ærgre sig dagen lang - fordi han sidder på Stockholms Slot og kigger over på Grand.

2-XIDE-15-3/12 - DEM DER DUTTER - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - En yndet form for polemik - består i det probate trick - at dutte folk en mening på, - hvis vanvid alle kan forstå.

2-XIDE-15-4/12 - DEN SNÆVRE KREDS - Kort historie - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Der skal findes en gammel historie - om en præst, som går om i sin dont - og ser ud, som han gik med en glorie, - og så er det hans horisont.

2-XIDE-15-5/12 - 14. JULI - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Hejs flagget og fejr d. 14. juli, den store Bastilledag. Husk Frihedens sejr er ikke umulig, men den er en viljesag.

2-XIDE-15-6/12 - BAG-UD-SEENHED - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Der spildes mange skønne kræfter - ved gangne tiders stængte dør. - Folk holder af at tænke efter.- Folk skulle helre tænke før.

2-XIDE-15-7/12 - TOLERANCENS PROBLEM - Filosofisk gruk - Tekst: Kumbel - Illustrasjon: Svein Lanser - Hele problemet for t o l e r a n c e n - er som sædvanligt - at holde balancen: - I k k e gi intolerancen en chance - og s l e t i k k e selv blive intolerance.

FRA 2-XIDE-15-8/12 - EFTER TORDEN - Meteoropsykologisk stemningsbillede - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - I dag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. I dag vil jeg købe en blå ballon - og slippe den fri.

2-XIDE-15-9/12 -OM FORTROLIGHED - Tekst: Kumbel - Illustrasjon: Svein Lanser - Med tak til den afdøde som ene ved, - at idéen er lånt fra ham: - Sår du fortrolighed om dig, - så vil du kun høste sladder som avgrøde. - Den vise betror sig alene til ganske - pålidelge - afdøde.

2-XIDE-15-10/12 - GLÆDENS KILDE - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Der er nogen som jubler, - de véd ikke hvad af, - og nogen som intet og ingen kan lære det. - Det e r vist kun én ting, man rigtig blir glad af. - Det er: af at være det.

2-XIDE-15-11/12 -HER SOM HISSET - Et ord for evigheden - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - En vis slags folk kan intet nå - på grund af evig flid. - På deres gravsten bør der stå: - Nu har jeg ikke tId .

2-XIDE-15-12/12 - SPROGET - Gruk om kunst og materiale - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Jeg sidder som en dæmon lukket inde - i timeglassets øverste retort - og tegner i det sand som skal forrinde - og former i et stof som løber bort. - Men den, som tegner, nærer ubegrundet, ukueligt og stik imod fornuften - en tro på, at når sandet er forsvundet, vil tegnet blive stående i luften.