Bildene i dette galleriet LANSER-2-XIDE-14 kan bestilles som PRINT-ON-DEMAND plakat i format 50x70 cm - med eller uten Piet Hein (Kumbel)-sitat. (Se PRISER på POSTERS-siden.) Bilde-utvalget i alle Lanser-2-XIDE-galleriene kommer senere også i GALLERI LANSER-2-XIDE-katalogen (Galleriene 13-24) - NEW DESIGN.

GALLERI LANSER-

2-XIDE-14

(1-12)

GALLERI LANSER-XIDE LOGO - MAGNA CARTA 1215

2-xide-14-1/12 - DEN - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Den, guds klarsyn falder på, - ser det store i det små.

2-XIDE-14-2/12 - TOMAT-VISDOM – Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Tomater hænger svulmende - og rødmende og ulmende - mod sommerhusets mur. - De tænker på, da bierne gik friergang for frierne - og gjorde deres kur. - De griner efter tur. Det morer dem guddommelig, - at det er overkommelig - at blive s å fruktsommelig - pr. postillon d´amour.

2.XIDE-14-3/12 - FLUEN – Gruk om løsning af problemer - Tekst:(Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Jeg sad og skrev og søgte svar på de problemer, j e g nu har. - Da kom en flue til mit bord - og slog sig ned blandt mine ord - og tænkte på en flugemage . . . - og på en oversukret kage . . . - og på en solplet på en væg . . . - og på om lidt at lægge æg. - Der sad den i m i n fine skønskrift - og tænkte på s i n sult og kønsdrift. – – – - Jeg ramte fluen med et smæk, - og nu er d e n s problemer væk.

2-XIDE-14-4/12 - BIBELSK MOTIV - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Det var i Marias og Josefs første trolovelsestid. - De fik en bid nadver med drammer - på hendes lille kammer.- Og natten var lun og blid. - Da kimede telefonen. - Josef, lidt bister i tonen som tit når man tror man er to, - svarede: Jo – jo – jo! - Og mens han med hastende hånd - ærgerlig vikler sig fri a´ ledningens filtrede bånd, - si´r han så henslængt det falder sig: - – Det er til dig, Maria, - kender du nogen som kalder sig Den Hellige Ånd?

2-14.XIDE-14-5/12 - LEGEN – Lille fabel - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Da Gud ville opfinde noget - som ikke var spil eller sport - eller mad eller drikke - og dog var en verden af legende hvile, - hvori vore sind kunne smelte og smile, - da delte han - men´sket i kvinden og manden - og skabte den leg - de kan ha med hinanden.

2.XIDE-14-6/12 - LEVEREGEL Tekst: Kumbel – Illustrasjon: Svein Lanser - I følgende grundsætning - mener nu jeg - at ha løst alverdens problemer: - Man skal følge den gyldne middelvej – - selv når den går til extremer.

2-XIDE-14-7/12 - SPEJLET - Psykologisk gruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Spejlet er givet os mensker af Gud, - men Fanden har givet det dén fejl: - at det aldrig kan vise, - hvordan man ser ud, - når man ikke ser i et spejl.

2-XIDE-14-8/12 - NATTETANKE - Trøste-gruk - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Desto mer af Ens liv der går, - desto længre går der før man sover. - Søvnløsheden voxer år for år - til den sluttelig går ganske over.

2-XIDE-14-9/12 - DEN SOM ALDRIG - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Den som aldrig lever nu, - lever aldrig. - Hvad gør du?

2-XIDE-14-10/12 - DEN VIRKELIGT VISE - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Den virkeligt vise - er den, som formår - at forstå også dén, - han/hun ikke forstår.

2-XIDE-14-11/12 - DE FLESTE - Randrune - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Han stod på Broderskabspartiets liste. Og Broderskabspartiet var de f l e s t e . Ja altså: dét minoritetsparti, som der var relativt de f l e s t e i. Han hørte til dén kreds, - hvis kraft var viet at være - s t ø r s t e d e l e n af partiet. - Han sad i dét af disse valgte styre, - en pyramide af solide fyre. - Een af de tre i toppen var jo svag - imod de to som gjorde fælles sag. - Af dem var een jo, forholdsvis, den svage. - Så øverst var der bare ham tilbage. - Han var: m a j o r i t e t e n af dét par, - som var de f l e s t e af de tre, som var d e f l e s t e af de f l e s t e af de fleste af hele folket - eller af det meste. - Han elsked folket som en aflagt kærreste. - Og vist gik alle folk omkring og vidste, - Hvad det betød at s t y r e s af de f l e s t e. Men hvad betød dét? D e var jo de færreste.

2-XIDE-14-12/12 - KINESISK TÉ - Tekst: Piet Hein (Kumbel) - Illustrasjon: Svein Lanser - Dyb er kinesernes visdom. - Stærk er kinesernes té. - Tegnet med blade på bunden - er sære kinesiske tuschtegn at se. - Listeligt lejrede former de fyndord - følgende truende tre: - Tæm dine tydninger! - Stands dine stanzaer! - Svælg, før den svales, din té! - Tungt hvirvles tévandet. - Blidt lejres bladene. - Tavs ser jeg underet ske. - Dyb er kinesernes visdom. - Stærk er kinesernes té.